Gizlilik Politikası

Giriş

Uygulama Adı: Motobüsapp – Ekonomik Yolculuk & Paket
Geliştirici Adı: Fatma GÖKTÜRK
Konu:  Gizlilik Politikası

Motobüsapp’ı kullanırken kişisel verilerinizi bize emanet etmiş olursunuz. Bu güveninizi sarsmamaya kararlıyız. Bu kararlılık gizlilik ile ilgili uygulamalarımızı anlamanıza yardımcı olmakla başlayacaktır.

Bu bildirim, topladığımız kişisel verileri, bunların nasıl kullanıldığını, paylaşıldığını ve bu verilere ilişkin tercihlerinizi açıklar. Bu belgeyi, gizlilik uygulamalarımız hakkında önemli konulara dikkat çeken AYDINLATMA METNİ ile birlikte okumanızı öneririz.

Genel Bakış

Kapsam

Bu bildirim; Motobüsapp’ın uygulamaları, web siteleri, özellikleri ve diğer hizmetleri de dahil olmak üzere, Türkiye’nin her yerindeki Motobüsapp hizmetlerinin kullanıcılarına yöneliktir.

Bu bildirimde, Motobüsapp’ın ve iştiraklerinin kişisel verileri nasıl topladığı ve kullandığı açıklanmıştır. Bu bildirim, Türkiye’nin her yerindeki tüm uygulamalarımızın, web sitelerimizin, özelliklerimizin ve diğer hizmetlerimizin kullanıcılarını kapsar. Bu bildirim özellikle şu kullanıcıları kapsar:

 • 1. Yolcular: Ulaşım hizmeti talebinde bulunan veya alan kişiler
 • 2. Sürücüler: Bireysel olarak yolculara ulaşım hizmeti sunan kişiler
 • 3. Teslimat alıcıları: Ürün ve hizmetleri talep eden ya da alan kişiler
 • 4. Kuryeler: Teslimat hizmeti sunan kişiler
 • 5. Bu bildirim ayrıca, Motobüsapp’ın kişisel verileri kendi hizmetleriyle bağlantılı olarak başka şekillerde nasıl toplayacağını belirler.
 • 6. Bildirim kapsamında olan tüm kişiler, bu bildirimde “kullanıcılar” olarak geçecektir.
 • 7. Uygulamalarımız ülkemizde geçerli kanunlara tabidir. Talepler, mevcut mevzuat izin verdiği takdirde gerçekleştirilir.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaç ile Aktarılacağı

Kullanıcılara ait her türlü kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesinde, kaydedilmesinde, aktarılmasında, paylaşılmasında ve saklanmasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una (K.V.K.K.) uygun olarak hareket eder ve bu konuda gereken hassasiyeti gösteririz. Motobüsapp’a ulaşan veriler, “hangi verileri toplayacağımız amacına göre belirlendiği için” sadece gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Kullanıcılar tarafından beyan edilen ve/veya otomatik ya da otomatik olmayan yolar ile toplanan veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitesini artırabilmek adına, alınan idari ve teknik tedbirler eşliğinde özenle işlenmekte, paylaşılmakta, aktarılmakta ve depolanmakta, gerekli olmayan veriler ise silinmektedir. Motobüsapp olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her turlu? kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Motobüsapp birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir. Motobüsapp kullanıcılarının hizmetlerden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Motobüsapp ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her hâlükârda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (K.V.K.K.) yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile sahip olunan haklar ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Motobüsapp (Fatma GÖKTÜRK) kullanıcılara aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, hazırladığımız Aydınlatma Metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Verilerin Toplanması Ve Kullanımı

Topladığımız Veriler

Motobüsapp’ın topladığı kişisel veriler: hesap oluştururken sağlananlar gibi, kullanıcılar tarafından Motobüsapp’a sağlanan veriler, hizmetlerimiz kullanılırken oluşan konum, uygulama kullanımı ve cihaz verileri gibi veriler, diğer kullanıcılar veya hesap sahipleri, iş ortakları, satıcılar, sigorta ve finansal çözüm sağlayıcıları ve devlet yetkilileri gibi diğer kaynaklardan edinilen veriler. Aşağıdaki kişisel veriler Motobüsapp tarafından veya Motobüsapp adına toplanır:

Kullanıcılar Tarafından Sağlanan Veriler

Kullanıcı profili: Kullanıcılar Motobüsapp hesabı oluşturduklarında veya hesaplarını güncellediklerinde veri toplarız. Bu veriler; kullanıcının adını, soyadını, e-posta adresini, telefon numarasını, oturum açarken kullandığı ad ve parolasını, adresini, profil fotoğrafını (sürücüler ve kuryeler için) sürücü belgesini ve diğer resmi kimlik belgelerini (belge numaralarının yanı sıra doğum tarihi, cinsiyet bilgileri ve fotoğraf da dahil olabilir) içerir. Buna, sürücülerin ve kuryelerin araç veya sigorta bilgileri, acil durum iletişim bilgileri, kullanıcı ayarları ve Motobüsapp uygulamalarını kullanarak hizmet sunmak için koşullara uygun ve sağlıklı olduklarına dair kanıtlar da dahildir.

Buna cinsiyet ve/veya meslek de dahildir.

Kullanıcılar tarafından sağlanan fotoğrafları, yüz doğrulama teknolojisi gibi yöntemlerle kimliklerini doğrulamak için kullanabiliriz.

Sabıka kaydı kontrolü ve kimlik doğrulaması (sürücüler ve kuryeler): Buna, sürücülük geçmişi veya sabıka kaydı (yasaların izin verdiği yerlerde), sürücü belgesi durumu, bilinen takma adlar ve önceki adresler ile çalışma izni gibi bilgiler dahil olabilir. Bu bilgiler, Motobüsapp adına yetkili bir hizmet sağlayıcı tarafından toplanabilir. Ayrıca yolcuların ve alkollü ürün teslimatı talebinde bulunan teslimat alıcılarının kimliklerini doğrularız.

Demografik veriler: Kullanıcılar hakkında, kullanıcı anketleri yoluyla toplananlar da dahil, demografik verileri toplayabiliriz. Bazı ülkelerde kullanıcılar hakkında üçüncü taraflardan da demografik veri alabiliriz. Ayrıca kullanıcılardan toplanan diğer verilerden de demografik sonuçlar çıkarabiliriz.

Kullanıcı içeriği: Motobüsapp müşteri destek hizmetleri ile iletişime geçtiklerinde, diğer kullanıcılara puan verdiklerinde veya övgüde bulunduklarında ya da diğer durumlarda Motobüsapp’la iletişime geçtiklerinde kullanıcıların gönderdikleri verileri toplarız. Buna geri bildirimler, fotoğraflar veya kullanıcıların müşteri destek hizmetleri ile ilgili olarak gönderdiği ses ve video kayıtları da (araç yol kamerası gibi cihazlardan) dahil olmak üzere kullanıcılar tarafından toplanan diğer kayıtlar dahil olabilir. Buna, Motobüsapp ile iletişim kurmak için kullandığınız yöntemle ilişkili meta veriler de dahildir.

Hizmetlerimizi Kullandığınızda Oluşan Veriler

Konum verileri (sürücü ve kurye): Yolculuk ve teslimatların etkinleştirilmesi de dahil olmak üzere yolculuk/teslimat takibi ve güvenlik özelliklerini etkinleştirmek, dolandırıcılığı önlemek ve tespit etmek ve yasal gereklilikleri karşılamak için sürücülerin ve kuryelerin kesin veya yaklaşık konum verilerini toplarız. Motobüsapp uygulaması, sürücülerin ve kuryelerin mobil cihazlarında ön planda (uygulama açık ve ekranda) veya arka planda (uygulama açık fakat ekranda değil) çalışırken Motobüsapp konum verilerini toplar.

Konum verileri (yolcular ve teslimat alıcıları): Alımları iyileştirmek, teslimatları kolaylaştırmak, güvenlik özelliklerini etkinleştirmek ve dolandırıcılığı önlemek ve tespit etmek de dahil olmak üzere, uygulamalarımızın kullanımını etkinleştirmek ve geliştirmek için yolcuların ve teslimat alıcılarının kesin veya yaklaşık konum verilerini toplarız.

Bu tür verileri, izin vermeleri durumunda kullanıcıların mobil cihazlarından toplarız. Motobüsapp bu tür verileri yolculuk veya teslimatın talep edildiği andan tamamlanmasına kadar ve uygulama mobil cihazda ön planda çalışırken (uygulama açık ve ekrandayken) toplar ve cihazınızın işletim sistemine bağlı olarak mobil cihazınızdaki bir simge veya bildirim yoluyla bu verilerin toplandığını gösterebilir.

Yolcular ve teslimat alıcıları Motobüsapp uygulamalarını, Motobüsapp’ın mobil cihazlarından tam konum verisi toplamasını etkinleştirmeden de kullanabilir. Ancak bu, Motobüsapp uygulamalarındaki özellikleri etkileyebilir.

İşlem bilgileri: Talep edilen veya sağlanan hizmetlerin türü, sipariş bilgileri, teslimat bilgileri, hizmetin sağlandığı tarih ve saat gibi hizmetlerimizi kullanımınıza bağlı işlem bilgilerini toplarız.

Kullanım verileri: Kullanıcıların hizmetlerimizle etkileşimlerine yönelik verileri toplarız. Bu verilere, erişim tarihleri ve saatleri, uygulama özellikleri veya görüntülenen sayfalar, uygulama çökmesi, diğer sistem etkinlikleri ve tarayıcı türü dahildir. Pazarlama amacıyla kullandığımız, hizmetlerimizle etkileşime geçmeden önce kullanılan üçüncü taraf web siteleri veya hizmetleriyle ilgili de veri toplayabiliriz.  Bazı durumlarda bu verileri çerezler, pikseller, etiketler ve benzersiz tanımlayıcılar oluşturan ve sürdüren benzer teknolojiler kullanarak toplarız. Bu teknolojiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Çerez Politikamıza göz atınız.

Cihaz verileri: Donanım modeli, cihazın IP adresi veya diğer benzersiz cihaz tanımlayıcıları, işletim sistemi ve sürümü, yazılım, dil tercihi, reklam kimliği tanımlayıcıları, cihaz hareket ve mobil ağ verileri dahil olmak üzere, hizmetlerimize erişim sağlamak için kullandığınız cihazlara ait bilgileri toplayabiliriz.

İletişim verileri: Motobüsapp’ın mobil uygulamaları ve web siteleri yoluyla, kullanıcıların birbirleriyle ve Motobüsapp’la iletişime geçmesini sağlarız. Motobüsapp bu hizmeti sağlamak için aramalar, kısa mesajlar veya diğer iletilerle ilgili, iletişime geçilen tarih ve saat ile iletişimlerin içeriği de dahil, bazı verileri alır. Motobüsapp bu verileri müşteri destek hizmetleri (kullanıcılar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için dahil) hizmetlerimizin ve özelliklerimizin geliştirilmesi, emniyet, güvenlik ve analiz amacıyla kullanabilir.

Güvenlik kayıtları: Belirli yetki alanlarında ve yasaların izin verdiği ölçüde, kullanıcılar uygulama içi bir özellik aracılığıyla veya araç yol kamerası kullanarak yolculuklarında ses ve/veya video kaydı yapabilir. Uygulama içi kayıtlar şifrelenir, kullanıcıların cihazlarında depolanır ve yalnızca güvenlik olaylarıyla bağlantılı olarak kullanıcılar tarafından müşteri destek ekibine gönderilirse Motobüsapp ile paylaşılır.

Diğer Kaynaklardan Gelen Veriler

 • 1. Davet programlarımıza katılan kullanıcılar. Bir kullanıcı başka bir kişiyi davet ettiğinde bu kullanıcıdan, davet edilen kişinin kişisel verilerini alırız.
 • 2. Başka kişiler için veya adına hizmet talebinde bulunan ya da kendi hesapları üzerinden bu kullanıcıların hizmet talebinde bulunmasını veya hizmet almasını sağlayan Motobüsapp hesabı sahipleri.
 • 3. Davalar ya da anlaşmazlıklarla ilişkili olarak bilgi sağlayan kullanıcılar veya diğer kişiler.
 • 4. Kullanıcıların Motobüsapp hesabı oluşturmak veya hesaplarına erişmek için kullandığı sosyal medya hizmetleri, uygulamalar ya da web siteleri gibi iş ortakları.
 • 5. Sürücülerin ve/veya kuryelerin sigorta, araç ve mali hizmet sağlayıcıları

Halka Açık Kaynaklar

 • 1. Emniyet teşkilatı görevlileri, halk sağlığı görevlileri ve diğer devlet yetkilileri
 • 2. Motobüsapp bu kaynaklardan toplanan verileri, sahip olduğu diğer verilerle birleştirebilir.

Kişisel Verileri Nasıl Kullanırız?

Motobüsapp güvenli ve kolay ulaşımın, teslimatın ve diğer ürün ve hizmetlerin sunulması için verileri kullanır.

Verilerin İşlenmesi

Motobüsapp, K.V.K.K.’da düzenlenen toplama yöntemlerinden herhangi birisi ile elde etmiş olduğu kullanıcı kişisel verilerini, şirket temel faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve uygulaması, raporlama ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetlerin özelleştirerek müşterilerine sunulması, duyurulması ve reklam faaliyetlerinin yapılması, şirketin faaliyetleri nedeni ile aktarılması zorunlu olan üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rıza kapsamında işlemektedir.

Verilerin Aktarılması

Kullanıcıların alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunmuş olduğumuz hizmetlerden Kullanıcıların en yüksek hizmet kalitesinde faydalanabilmesi için resmi mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde kişisel veriler toplamakta, 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dâhilinde işlenmektedir. Kullanıcılara katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması, hizmet kalitesinin artırılması, kullanıcılarımızın ve hizmetlerimizin güvenliğini ve emniyetini iyileştirilmesi, müşteri destek hizmetleri, araştırma ve geliştirme, kullanıcılar arasında iletişime olanak sağlama, Kullanıcılara, pazarlama amaçlı olan ve olmayan iletiler gönderme amacıyla; yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle, doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz diğer kurumlar ile paylaşmaktayız.

Buna Göre, Kullanıcıların Kişisel Verileri

Hizmetlerimizi Sunmak İçin

Motobüsapp hizmet sunmak, hizmetleri kişiselleştirmek, sürdürmek ve geliştirmek için verileri kullanır. Buna, verilerin şu amaçlarla kullanılması dahildir:

 • 1. Hesap oluşturma/güncelleme.
 • 2. Ulaşım ve teslimat hizmetlerini (alımı veya teslimatı kolaylaştırmak için konum verilerini kullanmak gibi) veri paylaşımını içeren özellikleri (puanlamalar ve görüşler gibi) ve engelli kişiler için hizmetlerimizin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla erişilebilirlik özelliklerini etkinleştirmeyolculuk veya teslimatların ilerlemesini izleme ve paylaşma.
 • 3. Kullanıcı hesaplarını kişiselleştirme. Kullanıcılara, önceki siparişlerini temel alarak kişiselleştirilmiş önerilerde bulunma.
 • 4. Yazılım hatalarını ve operasyonel sorunları çözmek; veri analizi, testi ve araştırmasını gerçekleştirmek; kullanım ve etkinlik alışkanlıklarını izlemek ve incelemek gibi hizmetlerimizin sunulması için gerekli olan dahili işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Konum verilerinin toplanması ve kullanılması da dahil olmak üzere yukarıdaki etkinlikleri, Kullanım Şartları veya kullanıcılarla yapılan diğer sözleşmeler kapsamında kullanıcılara karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu gerekçesiyle gerçekleştirir.

Emniyet ve Güvenlik

Hizmetlerimizin ve kullanıcılarımızın emniyetini, güvenliğini ve doğruluğunu korumaya yardımcı olmak için kişisel verilerinizi kullanıyoruz. Bu bilgiler:

Hizmetlerimizin güvenli olmayan sürücü ve/veya yolcular tarafından kullanılmasını önlemeye yardımcı olmak için yasaların izin verdiği ölçüde, sabıka kaydı kontrolleri de dahil olmak üzere, kullanıcıların kimliğini ve ulaşım veya teslimat hizmeti sunmaya uygun olup olmadığını doğrulama.

Belirli bölgelerde buna Motobüsapp, uygulamayı kullanan sürücü veya kuryenin kayıtlarımızdaki Motobüsapp hesabındakiyle aynı kişi olduğundan emin olmak için sürücülerden ve kuryelerden çevrimiçi olmadan önce kendi çektikleri bir fotoğraf paylaşmasını isteyen Gerçek Zamanlı Kimlik Kontrolü özelliği de dahildir. Yasaların izin verdiği yerlerde buna, başka bir kişinin kimliğinin kullanılmasını önlemek veya kullanıcıların kimliklerini doğrulamak için kullanıcılar tarafından gönderilen ya da halka açık veri tabanlarından toplanan fotoğraflarda yüz doğrulaması yapılması da dahildir.

Hızlı araç kullanma, sert fren yapma ve ani hızlanma gibi güvenli olmayan davranışları tespit etmek ve güvenli araç kullanımı hakkında bilgi vermek için sürücülerin veya kuryelerin cihazlarındaki verilerin kullanılması.

Dolandırıcılığı önlemek için cihaz, konum, kullanıcı profili, kullanım verilerinin ve diğer verilerin kullanılması. Buna, sahte hesapların veya hizmetlerimizin hileli kullanımının tespit edilmesi, hizmetlerimizin yetkisiz sürücüler veya kuryeler tarafından kullanılmasının engellenmesi, belirli ödeme yöntemleriyle bağlantılı olarak kullanıcı kimliklerinin doğrulanması ve kullanıcıların hesaplarına yetkisiz erişimin engellenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi dahildir.

Genel ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmasını teşvik etmek ve bu kuralları ihlal eden kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakmak için kullanıcı puanlamalarının, bildirilen olayların ve diğer geri bildirimlerin kullanılması.

Platform veya platformun kullanıcıları için güvenlik riski oluşturabilecek sürücülerin veya kuryelerin, Motobüsapp’ın veya diğer şirketlerin hizmetlerini kullanmalarını önlemek amacıyla sürücü veya kuryelerle ilgili ciddi güvenlik olaylarına ya da yerel yönetmeliklere uygunluğa ilişkin bilgileri, kullanıcıların yolculuk veya teslimat hizmeti talep etmesini veya sunmasını sağlayan diğer şirketler ya da birden fazla şirket için bu tür bilgileri toplayan ve bildiren aracılar da dahil olmak üzere üçüncü taraflarla paylaşma. Ayrıca bu tür olaylardan etkilenenler de dahil olmak üzere üçüncü taraflarla, bu olayların hesabın devre dışı bırakılmasına neden olup olmayacağını da paylaşabiliriz. Tartışma yaşama riski daha yüksek olan yolcuların ve sürücülerin eşleşmesini önlemek için puanlama, kullanım ve diğer verileri kullanma.

 • 1. Müşteri destek hizmetleri: Motobüsapp, topladığı bilgileri (arama kayıtları da dahil olabilir) kullanıcıların endişelerini araştırmak, bu endişelerle ilgilenmek ve müşteri destek yanıtlarını ve süreçlerini izlemek ve geliştirmek de dahil olmak üzere müşteri destek hizmetleri sağlamak için kullanır.
 • 2. Araştırma ve geliştirme: Kişisel verileri, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla test, araştırma, analiz, ürün geliştirme ve makine öğrenimi için kullanabiliriz. Bu, hizmetlerimizi daha rahat ve kullanımı kolay hale getirmemize, hizmetlerimizin güvenliğini ve emniyetini artırmamıza ve yeni hizmetler ile özellikler geliştirmemize yardımcı olur.
 • 3. Pazarlama: Motobüsapp, hizmetlerini kullanıcılarına pazarlamak için kişisel verileri kullanabilir. Buna kullanıcılara Motobüsapp hizmetleri, özellikleri, promosyonları, çekilişleri, araştırmaları, anketleri, haberleri, güncellemeleri ve etkinlikleriyle ilgili ileti göndermek dahildir. Bunu e-posta, kısa mesajlar, anlık bildirimler, uygulama içi iletişimler ve reklamlar da dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle ve üçüncü taraf platformlardaki reklamlarla yapabiliriz.

Kullanıcıları, Motobüsapp iş ortakları tarafından sunulan ürünler ve hizmetler hakkında da bilgilendirebiliriz

Reklam iş ortaklarının verileriyle birleştirilen veriler de dahil olmak üzere topladığımız verileri, kullanıcının konumu, Motobüsapp hizmetlerinin kullanımı, kullanıcı tercihleri ve ayarlarına bağlı olarak gönderilen iletişimler de dahil, Motobüsapp’ın uygulamalarına ve web sitelerine zaman zaman gönderdiğimiz pazarlama iletişimlerini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek ve geliştirmek için kullanabiliriz.

 • 1. Pazarlama dışı iletiler: Motobüsapp, kişisel verileri kullanıcılar için yolculuk/sipariş özeti oluşturmak ve sağlamak; hüküm ve koşullardaki, hizmetlerdeki veya politikalardaki değişiklikler hakkında kullanıcıları bilgilendirmek veya Motobüsapp’ın ya da iş ortaklarının hizmet veya ürünlerinin pazarlanması dışındaki bir amaçla, başka iletiler göndermek için kullanabilir.
 • 2. Yasal işlemler ve gereklilikler: Kişisel verileri, Motobüsapp hizmetlerinin kullanımıyla ilgili iddiaları veya anlaşmazlıkları araştırmak veya ele almak, geçerli kanunlar, yönetmelikler veya işletme lisansları ya da anlaşmaları kapsamındaki gereklilikleri karşılamak için ya da emniyet teşkilatından gelenler de dahil olmak üzere, resmi talepler ve yasal süreçler uyarınca kullanabiliriz.
 • 3. Otomatik karar alma süreci: Kişisel verileri, hizmetlerimizin kullanımıyla ilgili otomatik karar almak için kullanırız. Bu bilgiler:

Müsait durumdaki sürücülerin ve kuryelerin hizmet talebinde bulunan kullanıcılarla eşleştirilmesi. Kullanıcılar müsaitlik, yakınlık ve geçmişteki davranışlarına veya tercihlerine göre bir yolculuğu kabul etme olasılığı gibi diğer faktörlere bağlı olarak eşleştirilebilir.

Kullanıcı puanlarının belirlenmesi ve puanı düşük olan kullanıcıların devre dışı bırakılması. Kanunların gerektirdiği yerlerde, bu tür bir devre dışı bırakma işlemi inceleme yapılmasından ve/veya itiraz imkanı sağlandıktan sonra gerçekleşir.

Dolandırıcılık, güvenli olmayan talepler veya Motobüsapp, kullanıcılarına ve başkalarına zarar verebilecek diğer taleplerde bulunduğu tespit edilen kullanıcıların işaretlenmesi. Bir kullanıcının, Motobüsapp’ın davet programını kötüye kullandığının belirlenmesi veya sahte belgeler göndermesi gibi bazı durumlarda, bu tür bir davranış hesabın otomatik olarak veya Kanunların gerektirdiği yerlerde yapılan inceleme sonucunda devre dışı bırakılmasına neden olabilir.

Dolandırıcılık sonucunda elde edilen veya ortaya çıkan iptal ücretlerini tespit etmek için sürücünün konum bilgilerinin ve yolcular ile sürücüler arasındaki iletilerin kullanılması. Tartışma riskinin artmasına neden olabilecek kullanıcıların eşleştirilmesini önlemek için sürücü verilerini (konum, puanlama ve cinsiyet gibi) ve yolcu verilerini (puanlama, başlangıç ve varış noktası gibi) kullanma.

Bu süreçlerle ilgili daha fazla bilgi internet sitemizde mevcuttur. Bu süreçler sonucunda hesabınızın devre dışı bırakılmasına itiraz etmek isterseniz, lütfen Motobüsapp müşteri ilişkileri ekibiyle iletişime geçiniz.

Motobüsapp yukarıdaki bütün yetkileri, Kullanım Koşulları kapsamında kullanıcılara karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için veya Motobüsapp, kullanıcılarının ve başkalarının meşru menfaatleri doğrultusunda gerekli olduğu gerekçesiyle kullanır.

Çerezler ve üçüncü taraf teknolojiler

Motobüsapp ve iş ortakları; bu bildirimde ve Çerez Politikasında açıklanan amaçlar doğrultusunda, uygulamalar, web siteleri, e-postalar ve çevrimiçi reklamlarda, çerez ve diğer kimlik belirteci teknolojilerini kullanır.

Motobüsapp, çerezleri ve benzer teknolojileri şu gibi amaçlarla kullanır

 • 1. Kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak kullanıcı tercihlerini ve ayarlarını kaydetmek içeriğin beğeni düzeyini belirlemek,
 • 2. Reklamlar sunmak ve reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek,
 • 3. Web sitesini ziyaret eden kullanıcı trafiğini ve eğilimlerini analiz etmek ve hizmetlerimizle etkileşime giren kişilerin çevrimiçi davranışları ile ilgi alanlarına dair genel bir anlayış elde etmek,
 • 4. Ayrıca, hedef kitle ölçümü ve analiz hizmetleri sağlamak, internette reklam yapmak ve bu reklamların performansını izlemek ve bunu bildirmek için başkalarına izin verebiliriz. Bu kişiler ya da şirketler web sitemizi ve diğer çevrimiçi web sitesi ve hizmetleri ziyaret ettiğinizde kullanılan cihazları belirlemek için çerezler, web işaretçileri, SDK ve diğer teknolojileri kullanabilirler.

Çerezlerin ve bu bölümde açıklanan diğer teknolojilerin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen ÇEREZ POLİTİKASI göz atınız.

Bilgi paylaşma ve açıklama

Motobüsapp hizmet ve özelliklerinin bazıları, diğer kullanıcılarla veya kullanıcının talebi üzerine kişisel veri paylaşmamızı gerektirir. Bu tür verileri ayrıca iştiraklerimiz, bağlı kuruluşlarımız ve iş ortaklarımızla, yasal nedenlerden dolayı veya dava ve anlaşmazlıklara bağlı olarak paylaşabiliriz.

Motobüsapp, kişisel verileri aşağıdaki şekilde ve durumlarda paylaşabilir

Diğer kullanıcılar ile paylaşırız. Yolcunun adı, puanlaması ve alım ve/veya bırakma konumu sürücüyle paylaşılır. Yolcunun adı, birlikte yolculuk yaptığı diğer yolcularla paylaşılır. Paylaşımlı yolculuklardaki yolcular ayrıca diğer yolcuların bırakma konumlarını da görebilir.

Teslimatın alıcısının adı, teslimat adresi ve sipariş bilgileri kuryeyle paylaşılır.

Sürücülere ve kuryelere ait ad ve fotoğraf; araç markası, modeli, rengi, plakası ve fotoğrafı; yolculuk öncesi ve sonrası konum; kullanıcılardan alınan ortalama puanlama; toplam yolculuk sayısı; sürücü veya kurye olmak için kaydolmalarından bu yana geçen süre; geçerli yasalara bağlı olarak iletişim bilgileri; önceki kullanıcılar tarafından gönderilen övgü ve geri bildirimleri de içerecek biçimde sürücü ve kurye profili bilgileri dahil olmak üzere verileri yolcular ve teslimatların alıcıları ile paylaşılır.

Motobüsapp davet programı katılımlarında, davet edilen kullanıcılarla ilgili yolculuk sayısı gibi belirli kişisel bilgileri, davet eden kişilerle, davet bonusunun belirlenmesi için yeterli olacak ölçüde paylaşılır.

Kullanıcının talebi üzerine

Başka kişilerle yolculuk bilgilerini paylaşırız.

Motobüsapp iş ortakları ve bunların kullanıcıları ile bilgi paylaşırız.

Acil durumlarda veya belirli olaylardan sonra verilerini polis, itfaiye ve ambulans hizmetleriyle paylaşırız.

Genel olarak kamu ile paylaşabilir

Motobüsapp sosyal medya sayfaları gibi halka açık forumlarda paylaşılan soru ve yorumlar, kullanıcının gönderdiği soru veya yorumlardaki kişisel bilgiler de dahil olmak üzere herkes tarafından görülebilir.

Motobüsapp hesap sahibi ile paylaşabilir

Bir kullanıcı, başka bir tarafın hesabını kullanarak ulaşım talebinde bulunursa veya sipariş verirse, konum bilgisi de dahil olmak üzere sipariş veya yolculuk bilgilerini bu hesabın sahibiyle paylaşabiliriz.

Motobüsapp iştirakleri ve bağlı kuruluşları ile paylaşabilir.

Hizmetlerimizi sağlamamıza yardımcı olmaları veya adımıza kişisel verileri işlemeleri için bağlı kuruluşlarımız ve iştiraklerimizle bilgi paylaşabiliriz.

Motobüsapp hizmet sağlayıcıları ve iş ortakları ile paylaşabilir

Motobüsapp, tedarikçilerine, danışmanlarına, pazarlama iş ortaklarına, araştırma firmalarına ve diğer hizmet sağlayıcı ya da iş ortaklarına kişisel veri sağlar.

Kanuni nedenlerle veya bir anlaşmazlık oluşması durumunda paylaşabilir

Motobüsapp; geçerli kanun, yönetmelik, faaliyet ruhsatı veya düzenlemesi, hukuki süreç veya devlet talebi sonucunda gerekli olduğunda ya da açıklanması güvenlik veya benzer nedenlerle uygun olduğunda, kullanıcıların kişisel verilerini paylaşabilir.

Bu; kişisel verilerinizin emniyet yetkilileri, kamu sağlığı yetkilileri, diğer devlet makamları, havalimanları veya Kullanım Koşullarımız, kullanıcı anlaşmaları veya diğer politikaları uygulamamız için gerekirse, Motobüsapp hak ve mallarını, güvenliğini veya diğer kişilerin hak ve mallarını korumak ya da hizmetlerimizin kullanımına ilişkin iddia ve ihtilafların oluşması hallerinde üçüncü taraflarla paylaşılmasını kapsar.

Ayrıca bu, herhangi bir şirket birleşmesi, şirket varlıklarının satışı, konsolidasyonu veya yeniden yapılandırılması, finansman veya bir işletmenin tamamen veya kısmen başka bir şirketçe edinilmesiyle ilişkili veya bunların müzakereleri esnasında diğer taraflarla kişisel verilerin paylaşılmasını da kapsar.

İzin dahilinde paylaşabilir

Motobüsapp, kullanıcıyı bilgilendirmemiz sonucunda paylaşıma izin verirse bir kullanıcının kişisel verilerini paylaşabilir.

Veri saklama ve imha etme

Motobüsapp, kullanıcı verilerini yukarıda açıklanan amaçlar için gerekli olan süre boyunca saklar.

Kullanıcılar, diledikleri zaman hesaplarının silinmesini talep edebilir. Motobüsapp, silme talebinden sonra yasal gereklilikler nedeniyle veya burada belirtilen nedenlerle kullanıcı verilerini saklayabilir.

Kullanıcılar diledikleri zaman Motobüsapp uygulamasının “Yardım” menüsünden veya web sitesinden hesaplarının silinmesini talep edebilirler.

Motobüsapp, hesap silme talebinin ardından yasal gereklilikler, güvenlik, emniyet nedeniyle, dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla bir sorun nedeniyle saklanması gerekmediği sürece, kullanıcının hesabını siler.

K.V.K.K. madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca veriler işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel veriler tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Tercih ve şeffaflık

Motobüsapp kullanıcıların Motobüsapp’ın topladığı verilere erişmesini ve/veya kontrol etmesini, gizlilik ayarları, cihaz erişim izinleri, uygulama içi puanlama sayfaları, pazarlama tercihleri yollarıyla sağlar.

Motobüsapp, kullanıcıların verilerine veya verilerinin kopyalarına erişim talebinde bulunmasına, hesaplarında değişiklik ve güncelleme yapmasına, hesaplarını silmesine veya Motobüsapp’ın kullanıcı kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etmesine de izin verir.

Gizlilik ayarları

Motobüsapp uygulamasındaki Yardım menüsü, yolcuların ve teslimat alıcılarının konum verisi toplama ve paylaşma, acil durum veri paylaşımı ve bildirimlerle ilgili tercihlerini ayarlamalarına veya güncellemelerine olanak tanır.

Konum verilerinin toplanması (yolcular ve teslimat alıcıları)

Yolcular ve teslimat alıcıları, Motobüsapp’ın konum verilerini mobil cihazlarından toplamasını cihaz ayarları üzerinden etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir.

Anlık Konum Paylaşımı (Yolcular)

Yolcular, Motobüsapp’ın gerçek zamanlı konum verilerini mobil cihazlarından sürücüleriyle paylaşmasını cihaz ayarları üzerinden etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir.

Acil Durum Veri Paylaşımı

Yolcular, mobil cihazlarından Motobüsapp’ın acil durum polisi, itfaiye ve ambulans hizmetleriyle gerçek zamanlı konum verilerini paylaşmasını sağlayabilir. Bu verilere acil durum çağrısının yapıldığı andaki yaklaşık konum bilgisi; aracın marka, model, renk ve plaka bilgileri; yolcunun adı ve telefon numarası; alım ve bırakma konumları ile sürücünün adı dahil olabilir. Yolcular bu özelliği etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir.

Sürücüler ve kuryeler ayrıca Acil Durum Veri Paylaşımı özelliğini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir.

Bildirimler: Hesap ve yolculuk güncellemeleri

Motobüsapp, kullanıcılara yolculuk durumu bildirimleri ve hesaptaki etkinliklerle ilgili güncellemeler sunar. Bu bildirimler, Motobüsapp uygulamasının kullanılabilmesi için gereklidir ve devre dışı bırakılamaz. Ancak kullanıcılar, bu bildirimleri hangi yöntemle alacaklarını seçebilir.

Bildirimler: İndirimler ve haberler

Kullanıcılar, Motobüsapp’ın indirimleriyle ve Motobüsapp’tan gelen haberlerle ilgili anlık bildirimler gönderme seçeneğini etkinleştirebilir. Anlık bildirimler etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Cihaz izinleri;

Çoğu mobil cihaz platformu (iOS, Android vb.) uygulamaların cihaz sahibinin izni olmadan erişemeyeceği belirli cihaz verileri tanımlamıştır ve bu platformların bu iznin nasıl alınacağına dair farklı yöntemleri vardır. Lütfen cihazınızdaki mevcut ayarları kontrol edin veya mobil operatörünüze danışın.

Uygulama içi puanlama sayfaları;

Her yolculuktan sonra, sürücüler ve yolcular birbirlerine 1 ile 5 arasında bir puan verebilir. Bu puanlamaların ortalaması, kullanıcının hesabıyla ilişkilendirilir ve hizmet sundukları veya hizmet aldıkları diğer kullanıcılarla paylaşılır. Örneğin, yolcu puanlamaları, ulaşım hizmeti sunan sürücülere, sürücü puanlamaları ise yolcularına gösterilir.

Bu iki yönlü sistemde, herkes davranışlarından sorumludur. Sorumluluk, hem sürücüler hem de yolcular için saygılı ve emniyetli bir ortam oluşmasına yardımcı olur.

Pazarlama tercihleri

Kullanıcılar, belirli pazarlama iletilerinin (reklamlar dahil) ve verilerinin aşağıdaki şekillerde pazarlama amacıyla kullanılmamasını tercih edebilirler.

Çerezler ve ilgili teknolojiler: Çerezlerin ve bu bölümde açıklanan diğer teknolojilerin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen ÇEREZ POLİTİKASI göz atınız.

Kullanıcıların kişisel veri talepleri

Motobüsapp kullanıcılara Motobüsapp’ın kişisel verilerini kullanımı hakkında bilgi edinme, kontrol sağlama, soru ve yorum gönderme için çeşitli yollar sunar.

Verilere erişim: Kullanıcılar, profil verileri ve yolculuk veya sipariş geçmişi de dahil olmak üzere verilere Motobüsapp uygulamaları ya da Motobüsapp web sitesi üzerinden erişebilir.

Ayrıca, Kişisel Veri Sahibinin Hakları

K.V.K.K. 11. Madde ve tümü kapsamında, kişisel verilere ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • e. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • f. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • g. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 • ğ. Kullanıcılar, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesinde belirtilen haklarını kullanmak istediğinde, taleplerini web sayfasında bulunan K.V.K.K. Bilgi Edinme Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu bildirimin güncellenmesi;

Bu bildirim zaman zaman güncelleyebiliriz. Önemli değişiklikler yapmamız halinde, kullanıcıları değişiklikler hakkında, Motobüsapp uygulamalarından veya e-posta gibi diğer yollarla önceden bilgilendireceğiz. Gizlilik uygulamalarımıza ilişkin en güncel bilgilere erişmek için kullanıcıların zaman zaman politikamızı gözden geçirmesini öneririz.

Güncellenme sonrasında hizmetlerimizin kullanılması, güncellenen bildirime, kanunların izin verdiği ölçüde, izin verildiği anlamına gelir.